Çocuklar robotların yazı yazma becerilerini geliştirdi

0

Deney bir Portekiz ilkokulunda yapıldı. Her çocuk robota haftada bir olmak üzere dört ders vermeyi başardı. Ders sırasında, NAO kasıtlı olarak yanlış oranlar ve satır sonları ile ekrana mektuplar yazdı ve ardından çocuklardan hataları düzeltme konusunda yardım istedi. Onları düzelterek, çocuklar gerçekten yazma becerilerini geliştirdiler. Ancak, ilerleme ancak robotun becerilerini de geliştirmesi durumunda fark edildi. Araştırmacılar onu tamamen indirgenemezlik için ayarladıysa ve hata yapmaya devam ederse, çocuklara eğitim konusunda ilerleme kaydedilmemiştir.

En ilginç şey, bu derslerde yetişkinlerin varlığının çocuk ve robot arasında gerekli olmamasıdır. Bu, dersin ilerlemesini izlemek ve zaman zaman öğrencileri düzeltmek için öğretmenin gerekli olduğu standart “öğrenme yoluyla öğrenme” oturumları için geçerli değildir. Gelecekte bazı şirketler bu çalışmanın sonuçlarını öğrenecek ve evde çocuklara öğretmeyi öğreten bir simülatör yayınlayacaklardır. Çocuklar açıkça bu tür dersleri seveceklerdir, çünkü deneydeki genç katılımcılar kendilerini iyi öğretmenler olarak gördüklerini ve robotlar için birkaç ders daha almayı düşünmediklerini belirtti.